• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
  • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Preparace

Ilustrační obrázek sekce pigmentové preparace

Součástí nabídky společnosti Synthesia, a.s. jsou i pasty pro různé druhy materiálů. Výjimečné vlastnosti těchto preparací umožňují přesné a rychlé obarvení materiálů a zaručují vynikající stálosti.

Preparace jsou rozdělené do dvou hlavních skupin, a to vodné pigmentové preparace a nevodné pigmentové preparace (masterbatche).

 

  

Kompletní sortiment preparacíPigment Yellow 1
 
 
Pigment Red 2
 
 
Pigment Red 266
 
 
Pigment Blue 15
 
 
Pigment Green 7
 
 
Mixture
 
 
Mixture
 
 
Pigment Black 7
 
 
Pigment White 6
 
 
Pigment Yellow 3
 
 
Pigment Yellow 1
 
 
Pigment Yellow 74
 
 
Pigment Yellow 74
 
 
Pigment Orange 5
 
 
Pigment Red 2
 
 
Pigment Red 254
 
 
Pigment Red 112
 
 
Pigment Red 170
 
 
Pigment Red 146
 
 
Pigment Red 122
 
 
Pigment Violet 23
 
 
Pigment Blue 15:1
 
 
Pigment Green 7
 
 
Mixture
 
 
Mixture
 
 
 
 

Versanyl®

Versanyl® jsou hydrofilní, vysoce koncentrované, dobře tekoucí pigmentové pasty obsahující neionogennní a/nebo anionaktivní smáčecí prostředky a dispergátory. Neobsahují APEO (Alkyl Phenyl Ethoxylates) a neobsahují organické těkavé složky souhrnně nazývané VOC (Volatile Organic Compounds). Vzájemně se mísí v libovolném poměru. Jsou určeny pro výrobu nátěrových hmot ředitelných vodou na bázi polymerních disperzí polyvinylacetátových, akrylátových, styren-akrylátových, epoxidových, polyuretanových a alkydových. Lze je použít i k moření dřeva a výrobě lazurovacích laků, kde poskytují polotransparentní vybarvení.

 

RYKOLEN®

Nevodné pigmentové preparace RYKOLEN® jsou směsi organických a anorganických pigmentů s polyethylenovým nosičem. Jsou vhodné zejména pro barvení výrobku z polyolefinu, vyhovují však i pro barvení ostatních druhů plastů. V tomto případě se doporučuje předběžná zkouška. Zkouška se doporučuje též pro ověření stability odstínu a vlivu na smrštění barveného materiálu, v souvislosti s podmínkami zpracování. Barevná paleta RYKOLEN® obsahuje více než sto různých odstínu. Pigmentové preparace RYKOLEN® lze zpracovat na běžných tvářecích strojích vstřikováním, vyfukováním i vytlačováním. Pro barvení je výhodné použít automatické dávkovací zařízení nebo z polymeru a pigmentové preparace RYKOLEN®  připravit homogenní směs, která se zpracuje přímým dávkováním do násypky stroje. Pro běžné výlisky se doporučuje dávkování 1–2 %, pro folie 2–3 %, u perleťových a fluorescenčních pak až 5 %. Pigmentové preparace RYKOLEN® jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných pigmentu a polymeru.

 

Spoloxyl®

Pigmentové preparace pro barvení papíru a viskózy ve hmotě

Kontakt
Petr Borýsek
Bc. Petr Borýsek
Sales Manager
Tel.: +420 466 823 750
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024