• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

VERSANYL MODRÝ S-2B

      

1/1

  

B=1/6

 
Charakteristika
C. I. Pigment Blue 15:1
C. I. No. 74 160
CAS No. 12239-87-1
Chemická třída Organický pigment
 
Vlastnosti
Obsah pigmentu [%] 46
Obsah sušiny [%] 62
Hustota [g/cm3] 1,23
pH 6-9

 

Stálosti
Světlo - plný tón (1/1) 7
Světlo - B=1/6 7
Vůči kyselinám 5
Vůči alkáliím 5

 

Možnosti použití  
Nátěrové hmoty disperzní dekorační - polyvinylacetátové
vhodný
Nátěrové hmoty disperzní dekorační - akrylátové
vhodný
Nátěrové hmoty disperzní dekorační - alkydové
vhodný
Nátěrové hmoty disperzní dekorační - epoxidové
vhodný
Fasádní barvy - akrylátové
vhodný
Moření dřeva (lazury)
vhodný
 hlavní použití použití za určitých podmínek
 
Zkušební metody
 • Barevná síla a odstínová odchylka od standardu
   Versanyly jsou nastavovány na konstantní barevnou sílu a odstín. Tyto vlastnosti se hodnotí v úrovni standardní sytosti B = 1/6 smísením pigmentové preparace s nátěrovou hmotou BALAKRYL V 2045/0100. Zaručuje se odchylka v barevné síle ± 5 %
 • Obsah pigmentu
   hodnotí se centrifugální metodou, je povoleno mírné kolísání od průměrné  hodnoty uvedené v tabulce, jako parametr se však negarantuje, protože je zaručována barevná síla
 • Obsah sušiny
   2 g pigmentové disperze se suší v sušárně na otevřené misce při teplotě  105 °C do konstantní váhy. Jako parametr se však negarantuje, protože je zaručována barevná síla
 • Hustota
   zjištuje se pyknometrickou metodou v g/cm3. Závisí na obsahu pigmentu.
 • pH
   měří se pH 4 % roztoku pigmentové disperze v destilované vodě
 • Stálost na světle - Xenotest
   stanovuje se podle ČSN EN ISO 105-B02; 2000 (80 0147) v plnotónové barvě a v 1/6 standardní sytosti a hodnotí se podle osmičlenné modré stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 8 nejvyšší stálost
 • Stálost vůči alkáliím a kyselinám
   nátah o šířce cca 1,5 cm se ponoří na 5 minut do 2% roztoku hydroxidu sodného ev. 5% kyseliny solné. Poté se nátahy vyperou a usuší. Hodnotí změna zabarvení oproti původnímu nátahu podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024