• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
  • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

OSTAPLAST ŽLUTÝ AGR

      

TiO2 1:1

  

TiO2 1:10

 
Charakteristika
C. I. Pigment Yellow 147
C. I. No. 60645
CAS No. 4118-16-5
Chemická třída Antrachinon
 
Vlastnosti
Spotřeba oleje [ml/100 g] 70
Hustota [g/cm3] 1,48
Sypný objem [ l/kg] 3,9

 

Stálosti
DOP 5
Lněný olej 4-5
Xylen 4
Aceton 4
Butylacetát 4
Ethanol 4
Voda 5
HCl 2.5% 5
NaOH 2.5% 4-5
Světlo - plný tón 7
Světlo - 1/1 7
Světlo - 1/3 7
Povětrnost - plný tón 4-5
Povětrnost - 1/1 4
Povětrnost - 1/3 3-4
Tepelná stálost [°C] 280

 

 

Aplikační možnosti
Plasty - polyester
Plasty - polyesterová vlákna
Plasty - polyamid
  hlavní použití    vedlejší použití
 
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024