• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
  • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

VERSALOVÁ ŽLUŤ HGR

      

TiO2 1:1

  

TiO2 1:10

 
Charakteristika
C. I. Pigment Yellow 191
C. I. No. 18795
CAS No. 129423-54-7
Chemická třída Monoazo
 
Vlastnosti
Spotřeba oleje [ml/100 g] 70
Hustota [g/cm3] 1,8
Sypný objem [l/kg] 7,0

 

Stálosti
Lněný olej 5
Lakový benzín 5
DEHT 5
Xylen 4-5
Aceton 4-5
Butylacetát 5
Ethanol 4-5
Voda 3
HCl 2,5% 4-5
NaOH 2,5% 3
Světlo - plný tón

P

7

Světlo - 1/1 7
Světlo - 1/3 6-7
Povětrnost - plný tón

P

4-5

Povětrnost - 1/1 4
Povětrnost - 1/3 3-4
Přelakovatelnost  
Tepelná stálost [°C]

P

300

Migrace 5

P - v plastech

 

 

Aplikační možnosti
Nátěrové hmoty - práškové
Plasty - polyolefiny
Plasty - měkčené PVC
Plasty - PP vlákna
hlavní použití  vedlejší použití

 

Ostatní informace  
Doba skladovatelnosti 48 měsíců
 
Zkušební metody

Hustota
 - stanovuje se podle ČSN EN ISO 787-10: 1997 (67 0520) v g/cm3

Sypný objem
 - objem 1 kg volně sypaného pigmentu v litrech

Spotřeba oleje
 - stanovuje se podle ČSN EN ISO 787-5: 1997 (67 0520) v ml/100 g pigmentu

Stálost v rozpouštědlech
 - hodnotí se zabarvení rozpouštědla po 24 hodinách při 20 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Stálost v chemikáliích
 - hodnotí se zabarvení chemikálií po 24 hodinách při 20 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Stálost na světle - Xenotest
 - stanovuje se podle ČSN EN ISO 105-B02: 2000 (80 0147) v 1/3 a 1/1 standardní sytosti a v plném tónu a hodnotí se podle osmičlenné modré stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 8 nejvyšší stálost

Stálost v povětrnosti - Xenotest
 - stanovuje se podle ČSN EN ISO 105-B04: 1998 (80 0171) v 1/3 a 1/1 standardní sytosti a v plném tónu a hodnotí se podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Přelakovatelnost
 - hodnotí se zabarvení bílého nitrokombinačního emailu po 60 min. při 70 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost

Tepelná stálost
 - uvedené hodnoty vypovídají, při které teplotě se pigmenty ještě významně nemění. Platí jako směrná čísla, která mohou být ovlivněna použitým pojidlem i dobou tepelného zatížení

Stálost v migraci
 - hodnotí se zabarvení bílé PVC folie po 24 hodinách při 70 °C podle pětičlenné šedé stupnice ISO, kde stupeň 1 značí nejnižší a stupeň 5 nejvyšší stálost; pigment bez údaje se nedoporučuje pro barvení PVC.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024